transmisja

online

Parafia pw. św. 

Józefa w Dobiegniewie

Pielgrzymka służby liturgicznej do Paradyża

08 maja 2021

Początek maja to czas, w którym tradycyjnie służba liturgiczna naszej diecezji pielgrzymowała do Paradyża na swoje doroczne spotkanie. Z racji pandemii w tym roku nie jest możliwe zorganizowanie tej pielgrzymki. Dla ministrantów i lektorów przygotowano jednak wydarzenia w formule on-line, jak również spotkania w dekanatach, które przebiegać będą pod hasłem „Wtedy otworzyły się im oczy i poznali Go” (por. Łk 24, 31).

 

Bp Tadeusz Lityński napisał okolicznościowy list do wszystkich ministrantów i lektorów naszej diecezji. W formie drukowanej broszury zostanie on przekazany przez dekanalnych duszpasterzy młodzieży na spotkaniach służby liturgicznej w dekanatach. NA kanale YouTube Centrum DDM będzie dostępne także nagranie video z prezentacją tego listu.

6 maja 2021r. o godz. 20.00 odbędzie się internetowy konkurs liturgiczny. Materiałem do konkursu jest Posynodalna adhortacja apostolska o Eucharystii, źródle i szczycie życia i misji Kościoła Sacramentum Caritatis Benedykta XVI. W konkursie mogą wziąć udział ministranci ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Zgłoszenia za pośrednictwem duszpasterzy z poszczególnych parafii.

8 maja o godz. 16.00 odbędzie się live transmitowany na profilu Centrum DDM z rozstrzygnięciem konkursu i losowaniem nagród.

Wydział Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży wspólnie z klerykami seminarium duchownego przygotował katechezę o Eucharystii, która będzie dostępna w Internecie (kanał YouTube: Centrum DDM) i do wykorzystania w ramach spotkań dekanalnych lub zbiórek ministranckich.

źródło: https://zielonagora-gorzow.niedziela.pl/

Projekt & wykonanie: Krzysztof Polanowski

Parafia Dobiegniew © 2024

Autorzy zdjęć użytych na stronie: Klaudia Ajryś,

Jakub Sawicki, Marcin Południewski

Wyszukaj na stronie:

Parafia pw. św. Józefa w Dobiegniewie

ul. Staszica 6

66-520 Dobiegniew

tel.: 95 761 10 11