Ksiądz emeryt

Ks. Gerard Kropidłowski

Wikariusz

Ks. Arkadiusz Kryś

Proboszcz Parafii

Ks. kan. Piotr Spychała

Duszpasterze

Parafia pw. św. 

Józefa w Dobiegniewie

transmisja

online