Komunikaty biskupie

Parafia pw. św. 

Józefa w Dobiegniewie