Przypominamy, iż Rodzicami Chrzestnymi nie mogą być:

 • niewierzący i niepraktykujący,
 • osoby innej religii,
 • pozostający tylko na kontrakcie cywilnym lub związku partnerskim,
 • nie bierzmowani i nie uczęszczający na katechezę szkolną,
 • prowadzący gorszący tryb życia.

Chrzestny

 • Chrzestnym może być chrześcijanin, który przyjął sakrament bierzmowania, ukończył 16 lat i prowadzi życie zgodne z wiarą katolicką. Zaświadczenie wydaje parafia w miejscu zamieszkania chrzestnego.
 • Rodzice i chrzestni powinni w czasie chrztu dziecka przystąpić do Komunii Świętej.

transmisja

online

Parafia pw. św. 

Józefa w Dobiegniewie

Kliknij i pobierz wzór

Zaświadczenia o odbyciu

kursów przedmałżeńskich

Kliknij i pobierz wzór

Zapowiedzi przedślubnych

Kliknij i pobierz wzór

Świadectwa zawarcia

sakramentu małżeństwa

Kliknij i pobierz wzór

Świadectwa Bierzmowania

Kliknij i pobierz wzór

Świadectwa Chrztu Św.

Pogrzeb katolicki

Namaszczenie chorych

Małżeństwo

Bierzmowanie

Chrzest

Kancelaria Parafialna

W Kancelarii Parafialnej można zamawiać intencje Mszy Świętych, załatwiać formalności związane z sakramentami, oraz zgłaszać czy konsultować różne bieżące sprawy parafialne.

Kancelaria czynna jest w czwartki od godz. 16.00 do 17.00

oraz soboty od godz. 9.00 do 10.00. ( W czasie wakacji tylko w soboty).

W nagłych przypadkach (wezwanie do chorego lub pogrzeb) o każdej porze.

Proszę dzwonić - tel. 957611011 lub zgłosić się do zakrystii po każdej Mszy Świętej.

Aby ochrzcić dziecko w kościele pw. Chrystusa Króla w Dobiegniewie należy:

 • przyjść do Kancelarii Parafialnej z aktem urodzenia dziecka, a także dowodami osobistymi potwierdzającymi tożsamość rodziców;
 • jeśli rodzice dziecka są spoza parafii winni uzyskać od swojego księdza proboszcza zgodę na chrzest poza parafią (formularz do pobrania w Kancelarii Parafialnej);
 • podać dane świadków chrztu (którzy spełniają warunki: wiek powyżej 16 lat, bierzmowani, uzyskają poświadczenie swojego duszpasterza o tym, że mogą być świadkami na chrzcie;
 • rodzice otrzymują formularz „Zgłoszenia chrztu dziecka” do wypełnienia w domu;
 • wziąć udział w nauce przedchrzcielnej; o terminy należy zapytać księdza posługującego w Kancelarii Parafialnej

 

Bierzmowanie

Bierzmowanie jest to sakrament, w którym Duch Święty udziela się człowiekowi ochrzczonemu jako Dar.

 

Jak wygląda istotny obrzęd bierzmowania?

Istotny obrzęd bierzmowania składa się z trzech elementów wykonywanych równocześnie. Są to: namaszczenie olejem Krzyżma na czole ochrzczonego, nałożenie ręki biskupa na jego głowę, słowa: "Przyjmij znamię daru Ducha Świętego".

 

Jakie skutki sprawia bierzmowanie?

Skutki bierzmowania są następujące:
- udoskonala łaskę chrztu,
- głębiej zakorzenia nas w synostwie Bożym,
- ściślej jednoczy nas z Chrystusem,
- pomnaża w nas dary Ducha Świętego,
- udoskonala naszą więź z Kościołem,
- umacnia do świadczenia o wierze chrześcijańskiej słowem i czynem.

Małżeństwo

Narzeczeni zgłaszają się w parafii zamieszkania narzeczonej lub narzeczonego osobiście trzy miesiące przed zawarciem małżeństwa.
W kancelarii parafialnej przedstawiają osobiście następujące dokumenty:
1. Metryki chrztu do ślubu kościelnego (ważność wydania: 6 miesięcy przed datą ślubu) z adnotacją o przyjęciu sakramentu bierzmowania
2. Dowody osobiste
3. Zaświadczenie o uczestnictwie w kursie przedmałżeńskim (zobacz gdzie w diecezji najbliższy kurs przedmałżeński )
4. Ostatnie świadectwo z katechezy szkolnej
5. Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa z Urzędu Stanu Cywilnego w 3 egzemplarzach.
6. W przypadku wdowców - metryka śmierci współmałżonka.

 

Rozmowa duszpasterska przed ślubem w 2 etapach:
1. Spisanie protokołu przedślubnego oraz wystawienie zapowiedzi, inne ustalenia szczegółowe.
2. Rozmowa duszpasterska na 2 tygodnie przed ślubem (gdy wszystkie dokumenty zostały złożone np. zapowiedzi, zaświadczenia o odbytym kursie przedmałżeńskim, inne brakujące w dniu spisywanie protokołu).

Namaszczenie chorych

"Modlitwa za zmarłych to rzecz święta i zbawienna" (por. 2Mch 12,43-45)

 

Pogrzeb zgłaszamy w parafii zamieszkania Zmarłego.

W kancelarii należy okazać:

1. Akt zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego,

2. Zaświadczenie o przyjęci Sakramentu Chorych przed śmiercią np. od Kapelana Szpitala,

3. Pozwolenie na urządzenie pogrzebu z parafii, gdzie Zmarły mieszkał.

Najlepszym darem dla Zmarłego jest pełne uczestnictwo we Mszy św. (z przyjęciem Komunii św.)

 

Warto naśladować piękny zwyczaj zamawiania Mszy św. za Zmarłego zamiast kwiatów czy wieńców pogrzebowych.

"Choruje ktoś wśród was? Niech sprowadzi kapłanów Kościoła, by się modlili nad nim i namaścili go olejem w imię Pana. A modlitwa pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem i Pan go podźwignie, a jeśliby popełnił grzechy, będą mu odpuszczone." (Jk 5,14-15)

 

Chorych, z posługą sakramentalną, odwiedzamy w pierwszy piątek i sobotę miesiąca - w nagłych przypadkach w każdym innym czasie.

Przy zgłoszeniu chorego należy określić jego stan zdrowia (zwłaszcza czy jest on w stanie przyjąć Komunię Świętą).

W domu chorego należy przygotować:

stół nakryty białym obrusem, krzyż, świece;
na stole: kropidło, woda święcona, szklanka z wodą i talerzyk z watą. Wszyscy obecni w domu biorą udział w modlitwie.

 

Prosimy nie czekać na ostatnią chwilę z wezwaniem kapłana do chorego.

Pogrzeb katolicki

Chrzest

Projekt & wykonanie: Krzysztof Polanowski

Parafia Dobiegniew © 2024

Autorzy zdjęć użytych na stronie: Klaudia Ajryś,

Jakub Sawicki, Marcin Południewski

Wyszukaj na stronie:

Parafia pw. św. Józefa w Dobiegniewie

ul. Staszica 6

66-520 Dobiegniew

tel.: 95 761 10 11