transmisja

online

Parafia pw. św. 

Józefa w Dobiegniewie

Intencje modlitewne dla róż różańcowych na 2022 r.

05 stycznia 2022

Intencje papieskie

 

Styczeń
O wychowaniu do braterstwa - Módlmy się, aby wszystkie osoby, które
doświadczają dyskryminacji i prześladowań na tle religijnym , znalazły
w społeczeństwach, w których żyją uznanie własnych praw i godności
która, rodzi się z bycia braćmi.

 

Luty
Za zakonnice i inne kobiety konsekrowane - Módlmy się w intencji
zakonnic i innych kobiet konsekrowanych - dziękując im za misję
i odwagę - aby nadal odkrywały nowe odpowiedzi w obliczu wyznań
naszych czasów.

 

Marzec
O chrześcijańską odpowiedź na wyznanie bioetyczne - Módlmy
się, abyśmy my, chrześcijanie, w obliczu nowych wyznań bioetycznych
wspierali zawsze ochronę życia modlitwą i działaniami społecznymi.

 

Kwiecień
Za pracowników służby zdrowia - Módlmy się, aby zaangażowanie
pracowników służby zdrowia w opiekę nad osobami chorymi i starszymi,
szczególnie w krajach najuboższych, było wspierane przez rządy i lokalne
wspólnoty.

 

Maj
O wiarę dla młodych - Módlmy się, aby ludzie młodzi, powołani do pełni
życia, odkryli w Maryi wzór słuchania, głębię rozeznawania, odwagę wiary
oraz poświecenie się służbie.

 

Czerwiec
Za rodziny - Módlmy się w intencji rodzin chrześcijańskich na całym
świecie, aby konkretnym gestom przeżywały bezinteresowność miłości oraz
świętość w codziennym życiu.

 

 

Lipiec
Za osoby starsze - Módlmy się w intencji osób starszych, które są
korzeniami i pamięcią narodu, aby ich doświadczenie i mądrość pomagały
najmłodszym patrzeć w przyszłość z nadzieją i odpowiedzialnością.

 

Sierpień
Za małych i średnich przedsiębiorców - Módlmy się, aby mali i średni
przedsiębiorcy, poważnie dotknięci kryzysem gospodarczym i społecznym,
znaleźli środki niezbędne do kontynuowania swojej działalności w służbie
społeczności, w których żyją.

 

Wrzesień
O zmianie kary śmierci - Módlmy się, aby kara śmierci, która godzi
w nienaruszalność i godność osoby, została zniesiona w ustawodawstwie
wszystkich państw świata.

 

Październik
O Kościół otwarty dla wszystkich - Módlmy się, aby Kościół, wierny
Ewangelii i odważny w jej głoszeniu, był miejscem solidarności, braterstwa
i otwartości, doświadczając coraz bardziej synodalności.

 

Listopad
Za dzieci, które cierpią - Módlmy się, aby dzieci, które cierpią - te, które
żyją na ulicy, ofiary wojen, sieroty - miały dostęp do edukacji i mogły na
nowo zaznać uczucia ze strony rodziny.

 

Grudzień
Za organizacje wolontariatu - Módlmy się, aby organizacje wolontariatu
i zajmujące się promocją człowieka znalazły osoby pragnące angażować się
na rzecz dobra wspólnego oraz by szukały wciąż nowych dróg współpracy
na poziomie międzynarodowym.

 

 

Sprawdź listę członków poszczególnych róż różańcowych, oraz przypisane do nich tajemnice

 

 

Projekt & wykonanie: Krzysztof Polanowski

Parafia Dobiegniew © 2024

Autorzy zdjęć użytych na stronie: Klaudia Ajryś,

Jakub Sawicki, Marcin Południewski

Wyszukaj na stronie:

Parafia pw. św. Józefa w Dobiegniewie

ul. Staszica 6

66-520 Dobiegniew

tel.: 95 761 10 11