30 lipca 2022

Ciekawy artykuł Anny Kowalnej-Nadolnej dot. południowego portalu naszej świątyni

Parafia pw. św. 

Józefa w Dobiegniewie

transmisja

online