Link do wywiadu z nowym biskupem pomocniczym: kliknij tutaj <-

14 sierpnia 2022

Bp nominat Adrian Put: Chcę szczególnie prosić o dar jedności

Parafia pw. św. 

Józefa w Dobiegniewie

transmisja

online