Siostra Maria Agata
z Rz
ymu

 

 <<  Moje Świadectwo
                <<  O zakonie Siostry Agaty
                        <<  Galeria zdję
ć  Siostry Agaty
nowe! << Różaniec do Ducha Świętego

 

     

 

 

 

 

 

   

 

Wiadomość z dnia  07.10.2010 >>

 

Wiadomość z dnia  13.09.2010 >>

 

Wiadomość z dnia  24.08.2010

 

Na nowy Rok Szkolny

pokornie i z wiarą proszę Pana Boga

aby zesłać raczył Światło Ducha Świętego,

Dar Mądrości i Umiejętności

nauczycielom i wychowawcom,

dzieciom i młodzieży,

każdemu kto powołany został

aby przekazywać wiedzę

i tym którzy trudzą się w jej zdobywaniu,

aby tym samymmogli dojrzewać

w mądrości i bojaźni Bożej,

a idąc dzielnie przez życie

mogli podobać się Panu,

to przecież najważniejsze.

Duchu Święty

który od Ojca i Syna pochodzisz,przyjdź,

potrzebujemy Ciebie!

Napełnij entuzjazmem

początek Roku szkolnego

i każdy nasz dzień

abyśmy szli do szkoły

nie z przymusu ale z radością, w przekonaniu,

że czas  tam dobrze spędzony i wszelki trud,

oznaczają już dzisiaj lepszą przyszłość

dla mnie, dla mojej rodziny i dla całej wspólnoty.

Duchu Święty, przyjdź, potrzebujemy Ciebie!

Ty jesteś Mistrzem wszelkich

prawidłowych i świętych relacji  między ludźmi.

Pomóż nam w budowaniu

pięknego gmachu  przyjaźni

z tymi wszystkimi z którymi

będzie  nam dane spotkać się

i współpracować w ciągu tego roku szkolnego.

Każde spotkanie

niech będzie radosne

i przepełnione szacunkiem i współpracą.

Ty wiesz, Duchu Święty

jak to czasami jest między nami:

 dziećmi, młodzieżą i tak ogólnie między ludźmi

- częste kłótnie o byle co,

i  zazdrość która wszystko niszczy,

niepotrzebnie obmawianie i nieszczerość...

Bądź nieustannie z nami, Duchu Święty

aby właśnie szkoła

również dzieki i mnie

stała sie szkołą braterskiej  miłości,

zgody i wszelkiego poszanowania.

Niech na boisku, na holu szkolnym, czy na stołówce

kwitnie tylko p r z y j a ź ń.!

Niechaj Dar Mądrości Bożej

przeniknie do głębi nasze umysły i serca

aby zdobywana wiedza

rozbudziła w nas  pragnienie

do coraz większego poznawania,szukania

i współpracy w odkrywaniu tego co dobre:

bo wszystko co Pan Bóg stworzył

jest piękne, dobre i doskonałe.

Duchu Święty

siadaj z nami do szkolnych ławek

i naucz nas uważnie słuchać... to wydaje się dla nas

coraz trudniejsze, ale z Tobą, wszystko jest możliwe.

Bądź z nami szczególnie wtedy kiedy

będzie trzeba dużo zapamiętać, czytać albo pisać,

bądź z nami w każdy czas,

zsyłajna nas nieustannia  łaskę od Boga,

aby ten rok szkolny szczególnie zaowocował.

Niech do tego przyczyni się

nasze radosne, wierne i szczere

uczestnictwo w Sakramentach Świętych.

Niech nasze posilanie  się Łaskąw Świątyni Pana

doda nam potrzebnych sił

i pomoże przynieść obfity plon

pieknych  wyników na szkolnym świadectwie.

Duchu Święty,

Ty ktòry z Ojcem i Synem

wspólnie odbierasz uwielbienie i chwałę

bądź uwielbiony na wieki wiekow. Amen.

 

 

Wiadomość z dnia  14.08.2010

 

Uroczystość Wniebowziecia Najświętrzej Maryi Panny

 

Duchu Święty Boże

dziekuję Ci za ten piekny powiew Wielkiej Prawdy

dziekuję z Tobą i w Tobie  za Ukochany Kościół

który od 60 lat zaprasza wszystkich

do kontemplacji Wniebowziecia Niepokalanej Matki Bożej.

A to przecież  jeszcze jedna niezastąpiona okazja

aby móc oczami wiary spojrzeć na ukochaną Matkę w niebie

na Jej nieskalaną czystość i na niebo,

miejsce naszego przenaczenia,

miejsce nierozłącznego spotkania wszystkich dzieci bożych.,

Duchu Święty,

jeszcze 9 dni temu

naszą wiarą byliśmy na Górze Tabor

i zachwycaliśmy się Przemienieniem

Umiłowanego Syna Bożego

i Chwałą  Jego Majestatu.

Podczas Nowenny która złączyła w jedno

Przemienienie Pańskie i Uroczystość Wniebowziecia

zrozumieliśmy że w oczach miłującego nas Boga

każda i każdy z nas

jest duchowo, ale też cieleśnie piękny niepowtarzalnym pięknem,

w jakim Stwórca zechciał nas od założenia świata

i to piękno zostanie przywrócone, i zwielokrotnione,

gdy jak Maryja zamieszkamy na wieki w domu Ojca.

Duchu Święty,

Ty który znasz wszystkie Tejemnice Bożej Miłości

i uczysz nas Prawdy

wlej w nasze serca wiarę

bo czym głębiej wierzymy we wniebowzięcie Maryi,

czym bardziej wielbimy Boga za to,

że zechciał swą Matkę wziąć z duszą i ciałem do siebie,

tym bardziej PRZEMIENIAMY SIĘ SAMI.

Pogłęb w nas dar wiary, Duchu Święty

bo czym głębsza wiara,

przeżywana w duchu wdzięczności dobremu Bogu

za dar życia i przyszłego nieba,

tym pogodniej myślimy o śmierci,

tym z większą miłością, cierpliwością, pokojem

patrzymy na siebie i innych,

i podejmujemy inne, lepsze życiowe decyzje

mające w sobie pregnienie i tęsknotę nieba.

Duchu Święty,

nie zostawiaj nas ani przez chwilę

i prowadź nas ścieżkami Prawdy

pomóż nam myśleć o niebie,

ciągle, nieustannie!

Pomóż nam zrozumieć że nasze ziemskie życie

nieraz jest tak ciężkie i pełne trosk,

bo za mało myślimy o niebie,

za mało pracujemy nad naszą wiarą w Boga.

Duchu Święty,

tegoroczna Uroczystość

ponownie przypada w Niedziele, w Dzień Pański!

Pomóż nam odkryć w tej zbieżności

tajemnice i powiązanie Miłości:

Wniebowzięcie Maryi z duszą i ciałem do nieba

jest uczestnictwem w zmartwystaniu Chrystusa

i niejako powrotem Maryi do tej łączności,

jaką miała ze swym Synem,

gdy Go nosiła w swym błogosławionym łonie.

Duchu Święty,

pomóż nam śpiewać nieustannie

na cześć Pani Wniebowziętej

 

Bądź pochwalona

Bądź pochwalona, o Ty słodka, cicha,
Ty bez szemrania pod krzyżem schylona,
Pijąca do dna z boleści kielicha
Bądź pochwalona.
            Bądź pochwalona, gdy młodzieńczych rojeń
            Zdarta, stargana opadnie zasłona,
            Matko miłości, łaski i ukojeń
            Bądź pochwalona.
Bądź pochwalona, gdy wizja ulata
Krótkiego szczęścia na wieki stracona
Pani innego, szczęśliwego świata
Bądź pochwalona.
            Bądź pochwalona, gdy zwątpień godzina
            We wszystko! wszystkich! przyjdzie nieproszona.
            Matko – twarz której wiarę przypomina
            Bądź pochwalona.
Bądź pochwalona, gdy ciągły ból toczy,
Gdy dusza chora długie lata kona.
Za Twe prześwięte, miłosierne oczy
Bądź pochwalona.
(wiersz nieznanego autora z Wilna z 1918 r.)

 

 

 

Wiadomość z dnia  28.06.2010

 

Wakacje z Bogiem - modlitwa s. Agaty >>

 

 

 Wiadomość z dnia  10.06.2010

 

£acze sie z cala Parafia, w Uroczystosc Najswietszego Serca Pana Jezusa,
ogarniajac szczegolnie kazdego Kaplana,
dziekujac nieustannie Bogu za kazda Wasza posluge w Winnicy Pana,
przesylam moje pozdrowienia i modlitwe.
 
Duchu Święty,
pragniemy uwielbić  Serce Jezusa, 
które przez Ciebie w łonie Matki-Dziewicy zoztało utworzone
bo tak też Bóg Ojciec ukachał wszystkich nas
że Syna Swego Jednorodzonego posłał
aby wszystkich nas wprowadzić do Krainy Żyjących
abysmy tam mogli ujrzeć i chwalić Jego Święte Oblicze.
Duchu Święty
z wiarą która duszę i serce przeszywa
wzywamy Twojej nieustannej pomocy.
Przyjdź i pomóż nam schować się
w Sercu Jezusa i w Sercu  Jego - i naszej - Matki!
Wprowadź nas co dzień na nowo
w Tajemnice Miłości Serca Jezusowego.
To Serce tak bardzo nas miłuje! nieustannie!,
miłuje nieprzerwalnie!, i nie zważa na nasze słabości i upadki
ale spogląda jedynie na wiare Swojego Kościoła,
który utwierdzony jest na Skale
której bramy piekielne nigdy nie zdołają pokonać!

Duchu Święty,
zanurz nas w gorejącym ognisku miłości Serca Jezusowego
To Serce jest dobroci i miłości pełne,
cnót wszelkich bezdenna głębina,
cierpliwe i wielkiego miłosierdzia,
źródło życia i świętości,
z którego pełni wszyscyśmy otrzymali.
Duchu Święty,
niech Twoje Światło udzieli się naszej duszy
abyśmy mogli  zrozumieć, przyjąć i uszanować Serce Jezusa
bo w Nim Świątynia Boga,
 
w Nim przebłaganie za grzechy nasze,
 
w Nim mieszka cała pełnia Bóstwa,
i nieskończony majestat Boży.

O Serce Jezusa, zelżywością napełnione,
Serce Jezusa, dla nieprawości naszych starte,
Serce Jezusa, aż do śmierci posłuszne,
Serce Jezusa, włócznią przebite,
zmiłuj się nad nami
,
którzy  z dziecięcą ufnością do Ciebie wołamy
!

Duchu Święty bez Ciebie
nie jesteśmy w stanie powiedzieć:„Panie”
niechaj Mocą Twojego działania
będzie uwielbione Serce Pana!
Przyjdź i stwórz w każdym z nas serce czyste
abyśmy ufnie i z wdzięcznością wołali:
Serce Jezusa, ze Słowem Bożym istotowo zjednoczone, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, królu i zjednoczenie serc wszystkich, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, hojne dla wszystkich, którzy Cię wzywają, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, nadziejo w Tobie umierających, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, rozkoszy wszystkich Świętych, zmiłuj się nad nami.
Jezu cichy i pokornego Serca.
Uczyń serca nasze według Serca Twego.
Daj nam takie wielkie serce
aby było zdolne objąć świat
takie jak serce Świętej Faustyny, Matki Teresy z Kalkuty,
Ojca Damiana, Siostry Józefiny Arkuczi....
jak serce Twojego Sługi Jana Pawła II ...
i tych wszystkich którzy pozwolili rozpalić własne serce
Miłością Serca Jezusowego.
Daj nam serce zdolne objąć świat,
tak jak to czyni kapłan w każdej sprawowanej Eucharystii.
Daj nam serce tryskające miłosierdziem Duchu Święty,
serce, ktòre spragnione Słowa i Chleba Życia,
nie będzie szukać innego zdroju jak Twojego Serca
w którtym źródło wszelkiej pociechy i pełnia łaski.

Duchu Święty, dziekujemy Tobie
za to modlitewne trwanie w nas,
że pozwalasz nam uwielbiać Serce Jezusa
a w naszym sercu rozpalasz pragnienie aby
w pełnym oddaniu uczynić
AKT OSOBISTEGO POŚWIĘCENIA SIĘ
NAJŚWIĘTSZEMU SERCU PANA JEZUSA,
w radosnej i pokornej świadomości,
że Jezusa jesteśmy własnością i do Jego Serca należeć chcemy.
W tym pragnieniu oto dzisiaj każdy z nas
oddaje się dobrowolnie Najświętszemu Sercu,
aby jeszcze ściślej zjednoczyć się z Panem
w Nim być, żyć, i trwać
i  jednym głosem tak wołć:
Chwała bądź Bożemu Sercu,
przez które stało się nam zbawienie.
Jemu cześć i chwała na wieki. Amen.

Wiadomość z dnia  03.06.2010

 

Dzisiaj biegnę ponownie i tak szczególnie

moimi myślami do Dobiegniewa

Uroczystość Bożego Ciała

które tak bardzo kocham.

W jednym Duchu łącze się z Wami

i w modlitwie śpiewam

Panu w Eucharystii:

Panie Dobry jak Chleb badź uwielbiony od twego Kościoła

bo Tyś do końca nas umiłował!

Nasz Pan i nasz Bóg,

idzie dzisiaj razem z nami, idzie miedzy nami, idzie do nas

idzie polami, puka da serc naszych....

Wyjątkowo dzisiaj

odświętnie niesiony przez Kapłana

idzie tymi samymi ulicami którymi my

dzień po dniu, zwykle idziemy tak bardzo zabiegani,

tak monco zamyśleni że nie zauważamy

kto  przechodzi obok nas,

czy po drugiej stronie chodnika.

A dzisiaj Pan idzie, jak co rok,

i nawiedza swój lud,

a my....

tak rzadko uśmiechnięci

bo przecież kłopoty  przychodzą

- jeden po drugim – i nie widać końca

i przygniatają ten spontaniczny i naturalny w nas uśmiech.

Dzisiaj Jezus idzie ulicami naszej codzienności,

On który wszystko wie o nas

i zna każdego „na wylot” – bo przecież przenika!,

On ktòry pozwolił się uwięzić w Tabernakulum

chętnie z niego wychodzi na przeciw drugiemu człowiekowi.

Dzisiaj  Pan wychodzi do mnie

aby błogosławić, a każde Jego błogosławieństwo

to prawdziwie Ojcowski Gest Jego Bożej Miłości

i musze pozwolić aby On mnie w nie ubrał,

bo to troska, to opieka, to znak że Pan

pragnie dla mnie dobra, i tylko, i wyłącznie dobra.

Dzisiaj Pan wychodzi mi na przeciw,

i jakże czeka na moja gościnę...

tak jak wtedy gdy szedł do Łazarza Marty i Maryi.

Bądź pozdrowiony Gościu nasz..

w radosne progi nasze wejdź...

tak samo ...... kiedy Kapłan chodzi po kolędzie

dzisiaj Ty Panie Osobiście...chodzisz po naszych ulicach

spoglądasz na okna... te ubrane w kwiaty i wstążki i ....

te bez jakiegokolwiek znaku.

Panie, jakże jestem szcześliwa że JESTEŚ,

JESTEŚ teraz, od zawsze i na zawsze!

Dziekuje że jesteś

bo z Tobą

wszystko staje się lżejsze, i jest do zniesieni,

z Tobą dam radę pokonać z cierpliwością

każdą sytuacje!

Panie wejdź prosze, choć na chwile

i zamikeszkaj na zawsze!

Wejdź i ogrzej te serca

które biją ale są tak berdzo zimne i zabłąkane.

Jutro bedę jeszcze wracała myślami

do Twojej przechadzki miedzy nami,

będę myślała w modlitwie i czynie...

aby w cichości serca

sypać kwiatki na ludzkie cierpienia i rany,

aby śpiewać bez końca

w nocy, i od rana  do wieczora

Święty, Święty, Święty......

Aby zanurzyć się cała w Twoim Sercu

aby w Tym Źródle Miłosierdzia i Łaski

wyznać co mi leży na sercu, co boli,

ale przede wszystkim aby ofiarować Tobie Jezu

każde westchnienie mego serca i mojej Parafii, Djecezji, Kościoła...

Panie Jezu, Chlebie Żywy który nasyca każdy nasz głód

dziekuje ze te Twoje piekne odwiedziny!

Z wdziecznością serca

ja też przyjdę do Ciebie w gościne....

przyjde....

prosze, bądź cierpliwy!

Panie, do kogo pójdziemy

Tylko Ty masz Słowa Życia i Chleb

i Przebaczenie i na wszystko Pocieszenie

i Blogosławieństwa bez miary!

 

Szcześć Wam Boże!

 

siostra M Agata

 

 

Wiadomość z dnia  14.05.2010

 

MODLIWA  W WIECZERNKU

 

O Matko Najświętsza,

Oblubienico Ducha Świętego,

Wprowadz nas do Wieczernika

abyśmy mogli czuwać przez dziewieć dni

i trwać wiernie na modlitwie

wraz z Tobą i ze Świętymi Apostolami.

Pomóż nam, o Matko,

abyśmy zdołali

otworzyć jak najszerzej nasze serca

na zawsze odnawiającą

Moc Ducha, abyśmy mogli doświadczyć

tej tak bardzo upragnionej

przemiany naszego wnętrza.

Wiele głosów zalłumiło

i wciąż zakłóca w nas

tę prawdziwą cisze,

która pozwala

usłyszeć Twój Głos!

Głos który pragnie miłosiernie

przypominać nam to

co Chrystus usłyszał od Ojca.

Głos który uczy Prawdy,

Głos który nawraca z błędów,

i prowadzi do radosnego pojednania się z Bogiem,

Głos który pokornie podpowiada tylko to co miłe Panu

szanując wolność którą otrzymaliśmy z Jego Ręki

i którą On szanuje bardziej

niż my sami.

Matko która nas znasz

z dziećmi twymi bądź!

Naucz nas jak czuwać

aby nie zasnąć;

naucz nas jak współpracować

z Łaską  aby dać świadectwo

prawdziwej Miłości która

cierpliwa jest, łaskawa jest,

nie zazdrości,

nie szuka poklasku,
nie unosi się pychą;
nie dopuszcza się bezwstydu,
nie szuka swego,
nie unosi się gniewem,
nie pamięta złego;
nie cieszy się z niesprawiedliwości,
lecz współweseli się z prawdą.
Wszystko znosi,
wszystkiemu wierzy,
we wszystkim pokłada nadzieję,
wszystko przetrzyma.

 

Matko Cierpliwie słuchająca,

Mistrzyni prawdziwego i wiernego

wsłuchania się w To co mówi Pan,

chwyć nas za rękę

 i wprowadź do wieczernika serca

aby Dary Mądrości, Rozumu, Rady, Męstwa,

Umiejętności, Pobożności i Bojaźni Bożej

obficie, aż po brzegi,

 wypełniły dusze.

Wprowadź na Matko

w Komnaty prawdziwego życia

w Bogu i  dla Boga.

Matko, Przybytku Ducha Świętego

pomóż nam wołać z tęsnotą i wytrwałością:

Przyjdź Duchu Święty

 i odnòw oblicze ziemi naszych serc,

przyjdź i odnòw oblicze rodzin,

oblicze całego Narodu,

oblicze tego co złe i grzeszne,

oblicze tego wszystkiego

co niesprawiedliwe i nieludzkie.

Przyjdź Duchu Święty

i napełnij serca twoich wiernych

tak jak podczas Wielkiego Stwarzania,

 kiedy tchnąłeś w nas

 Twój Pierwszy Oddech Życia i Miłości,

przyjdź, tak jak  wtedy

gdy uwalniałeś  nas z niewoli egipskiej,

gdy  uświęcałeś Łono Niepokalanej,

gdy Słowo stało się Ciałem,

gdy zstąpiłeś na Apostołów

i ludzi powołanych wszystkich czasów.

Przyjdź, i bądź niezastąpioną

siłą i świętością każdego Kapłana

których gesty i słowa w Tobie mają życie,

i których misja to wielkie zadanie

aby  prowadzić nas do Boga.

Przyjdź, o Duchu Świety,

tak jak, jesteś w każdym dziecku Bożym.

przyjdź, Ty który jesteś Sakramentach,

przyjdź,  Ty który dajesz się nam  bez miary,

przyjdź i oświeć, prowadź, uświęcaj, ulecz i ogrzej,

przyjdź bo potrzebujemy Ciebie

zawsze i wszędzie

aby życie Boże kwitło w nas.

Przyjdź Duchu Święty,

gdyż potrzebujemy Ciebie w każdy czas!

Wierzymy że Jesteś Panem i Ożywicielem,

wierzymy że pochodzisz od Ojca i Syna

i wspólnie odbierasz uwielbienie i chwale

na wieki wieków. Amen!

 

 

 

 

Wiadomość z dnia  02.05.2010

 

Rzym, 3 maj 2010

MODLITWA DO MATKI

 

Zawitaj Pani świata, niebieska Królowa,

Zawitaj Panno mądra, domie poświęcony,

Siedmioma kolumnami pięknie ozdobiony.

Witaj świątynio Boga w Trójcy jedynego,

Tyś raj Aniołów, pałac wstydu panieńskiego.

Witaj, Matko szlachetna w panieńskiej czystości,

Gwiazdami uwieńczona, Pani łaskawości.(Godzinki)


MARYJO, KRÓLOWO POLSKI…, KRÓLOWO ŚWIATA….

jestem przy Tobie,

pamiętam,

czuwam….

“JESTEM”

bo trzeba być, o Matko, aby za twoim przykładem

nieustannie dawać świadectwo wiary, nadziei i miłości...

trzeba być… w czynie, w wyrzeczeniu, w modlitwie….

trzeba być tak jak Ty …i w Kanie, ….i w Wieczerniku,

trzeba stać tak jak Ty, o Matko pod Krzyżem wszystkich wieków.

“PAMIETAM”

bo trzeba pamiętać… tak jak Ty o Matko

że wielkie rzeczy czyni dla Ciebie Pan,

że  święte jest Jego Imię!

trzeba pamiętać...możliwie wszystko i wszystkich;

pamietać te niezliczone zdroje łask

które spłynęły na nasze tak czesto zagubione życie;

pamietam, i pragne  pamietać bo wiem

że zapominając... wdzięczność jak niepodlewane drzewo usycha,

pamietam  bo to swięte zobowiązanie wobec Najwyższego

który dał nam Mądrość, Rozum, Radę…. abyśmy pamiętali

abyśmy  pamiętając zamieniali wszystko w uczynki miłosierdzia;

“CZUWAM”

i w tym czuwaniu, Ty, o Matko Ukochana

jesteś dla mnie prawdziwą i niezastąpioną Mistrzynią:

czuwam, bo naprawdę nie znam ani dnia ani godziny,

czuwam gdyż uczy mnie o tej postawie Słowo Prawdy,

czuwam, aby być ubrana zawsze w łaskę,

aby tak jak roztropne niewiasty z Ewangelii zdążyć na czas;

czuwam nie tylko w grudniu czy  w maju…

czuwam aby przeklęty złodziej

nie opróżnił świątyni mego wnętrza….. bo reszta na prawde się nie liczy.

czuwam aby móc podziwiać wschód slońca, aby usłyszeć Głos Króla Miłości

który jedynie wie kiedy powiedzieć: "Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego,

weźcie w posiadanie królestwo, przygotowane wam od założenia świata! (Mt 25,34)

O Matko Szlachetna:

Tyś Matką wszech żyjących,

Tyś jest Świętych drzwiami;

Bądź chrześcijan ucieczką i port nieomylny.

Ziemia jesteś kapłańska i błogosławiona

Wszelkąś łaską, jedyna Panno, wypełniona.
O mężna biołogłowo, Judyt wojująca.

Od niewoli okrutnej lud swój ratująca.

Między cierniem lilija kruszy łeb smokowi,

Piękna jak w pełni księżyc, świeci człowiekowi.

O Rodzicielko łaski, nadziejo grzeszących,

O jasna gwiazdo morska, o porcie tonących.
Brama rajska, niemocnych zdrowie w Twej obronie,

Niech Boga oglądamy na górnym Syjonie. (Godzinki)

 

Matko Ukochana,

weź każdego z nas za rękę i poprowadź przez życie

Naucz prawdziwie “być”, mądrze “pamiętać” i świątobliwie “czuwać”

Pani, wysłuchaj modlitwy nasze,
A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie. Amen 

 

Wiadomość z dnia  10.04.2010

 

 

Ukochani w Chrystusie Panu!

 

Tylko modlitwa do Boga Miłosiernego

niech połączy nas w jedno.

 

O Miłosierdzie Boże, zmiłuj sięnad nami,

O Miłosierdzie Boże kto Ciebie pojąć może!

Tobie powierzam ukochaną Ojczyznę w żałobie,

Tobie oddaje każde serce i każdą duszę.
W Tobie cała nadzieja serca mego!


Wigilia Miłosierdzia powtarza czas żałoby

tak jak 5 lat temu – w wigilie Miłosierdzia –

Odszedł do Boga Ojca
nasz ukochany S.B. Jan Paweł II,

dzisiaj, cierpienie też chce  zwycieżyć.

 

Boże daj nam Ducha Twojego,

Ducha Pocieszyciela i Prawdy

aby pomógł odczytać ten wielki ból żałoby

oczami wiary i sercem Matki Bożej

która nauczyła nas jak stać wiernie pod Krzyżem

i jak trzeba ufać w rzeczywistość Zmartwychwstania,

i w niepojęty Dar Miłosierdzia Pana. Amen.

 

Jednym sercem z Wami ukochani i całą Ojczyzną

pamiętająca siostra M Agata


 

 

 

Wiadomość z dnia  o4.04.2010

 

Wielkanoc 2010

 

 

Czcigodni

Ksieze Proboszczu Piotrze i  ksieza wspolpracujacy

drodzy moi dobiegniewscy  parafianie!

 

“…uczeń, który przybył pierwszy do grobu.

Ujrzał i uwierzył.

Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma,

/które mówi/, że On ma powstać z martwych”.

(J 20,8-9)

W ten szczególnie radosny dzień

prosze ufnie Ducha Świętego

aby Mocą Łaski Bożej

wprowadził Was

w tę Wielką i Cudowną Tejemnicę

Zmartwychwstania Pańskiego;

abyście mogli tak jak

umiłowany Apostoł Jan

UJRZEĆ I UWIERZYĆ!

Niech Duch Pana

otworzy szeroko wasze serca i umysły

abyście wsłuchani w Pismo Święte

mogli rozradować się aż pod niebiosy!

Zmartwychwstanie Pana Jezusa

To Najdrogocenniejszy Dar Boga

który w Swoim Jednorodzonym Synu
ukochał nas od zawsze
i Nim kocha nieustannie.

W mojej cichej modlitwie

zanoszę do Pana

wszystkie, wszystkie

Wasze intencje

życząc Wam

radosnego Alleluja

i tego wszystkiego

co święte i co miłe Bogu Ojcu

i Synowi i Duchowi świętemu.

Amen.

Zawsze wdzięczna
za Waszą modlitwę

pamiętająca

siostra M Agata

 

 

 

Wiadomość z dnia  22.03.2010

 

W TYM ŚWIĘTYM CZASIE REKOLEKCJI

I  DOBIEGAJĄCEGO  JUŻ KOŃCA

WIELKOPOSTNIEGO CZASU

MODLE SIĘ ZA WAS I Z WAMI ……

 

Niech zstąpi Duch twój Panie

i odnowi oblicze ziemi…..każdej ziemi,

ziemi ludzkich serc, dobiegniewskiej ziemi.

Wierze Panie Jezu że tak jak Duch Święty prowadził Ciebie

nieustannie i wszędzie,

abyś mógł doskonale wypełnić Wole Ojca,

dzisiaj prowadzi również moje życie,

szczególnie teraz kiedy przeżywam święty czas rekolekcji.

Niechaj  ta wiara serca mego sprawi

ażeby moje życie zostało prawdziwie odnowione.

Niechaj to moje uczestnictwo w rekolekcjach

ściągnie potrzebne łaski dla mnie,

dla mojej rodziny i całej Parafii.

Dziekuje Tobie Jezu

za wielki dar Rekolekcji,

to czas nowy, święty i niezastąpiony

Dziekuje Ci, Jezu  Ukochany,

za Twoje Słowo które kierujesz do mnie co dzień

poprzez usta Kapłana i poprzez jego wierną posługę kapłańską.

Spraw aby poprzez wierne i oddane

nakłonienie mojego ucha na  Słowo Boże

wzrastała w moim sercu  w i a r a

podczas gdy pokornie wołam do Ducha Świetego

który pochodzi od Boga Ojca i Ciebie, o Jezu!

Duchu Święty wierze w Twoją Moc,

wierzę w Twoje święte i niezastąpione działanie,

wierze że mieszkasz we mnie od Chrztu i poprzez Bierzmowane

dlatego ufnie  i pokornie prosze Cię:  przyjdź!

Potrzebuje Ciebie szczególnie teraz

kiedy przeżywam ten święty wielkopostny czas.

Przyjdź Duchu Świety

aby Mocą Twojego działania

moje życie stało się nowym życiem,

pomóż mi odczytać to co we mnie jest  złe, nieprawe, błędne,

pomóż mi przezwycieżyć i wymaż nawet najmniejsze i jakiekolwiek zakłamanie,

to wszystko co jest niepoprawne w moim życiu.

Pomóż mi dostrzec to wszystko,

moją małość i słabość, które Bóg miłuje

abym otrzymując od Ciebie nowe życie

w Tobie żył/a, kroczył/a, i gosił/a Prawdę i  tylko Twoją Prawdę…

Niech moim życiem miłuje Ciebie który jesteś jedyną Prawdą, Drogą i Życiem.

Duchu Święty

wsłuchując się w Słowa Ewangelii

podziwiam z radością niezliczone uzdrowienia, cudy i dzieła Twojej łaski

pokornie proszę dotknij mnie dzisiaj i prowadź niustannie

daj NOWE ŻYCIE aby Radość Zmartwychwstania

jak najszlachetniejszego woń kadzidła

z całego mojego życia unosiła się do Boga

który wielkie rzeczy czyni nieustannie, zawsze i wszędzie.

Tobie Boże mój chwała i uwielbienie na wieki wieków. Amen.

 

 

 

    

 

 

 

MENU

 

 

>  Skrzynka Intencji Modlitewnych

 

>  Modlitwy do św. Józefa
>  Aktualności
Ogłoszenia parafialne
Intencje Mszalne
Godziny Mszy Świętych
Kancelaria
Linki

Humor

> Siostra Maria Agata z Rzymu

> Ojciec Jan Forma SS.CC. - Indie

 

Kalendarz Liturgiczny

Liturgia Godzin

Kalendarz Parafialny

> KSIĘGA  GOŚCI