Ten licznik pokazuje ile dzieci zginęło

 w skutek aborcji od chwili otwarcia tej strony